Charitable status (ANBI)

Naam instelling

Stichting Mind & Life

Zusterplein 22a

3703 CB Zeist

The Netherlands 

 

Fiscaal nummer

(RSIN): 8569.59.947

 

Bestuur

De Stichting Mind & Life heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden. Deze drie bestuursleden nemen ook zitting in de Stichting Mind & Life Europe.

  1. Charles-Antoine Emmanuel T. Janssen
  2. Amy Elizabeth Cohen
  3. Cornelius Michael Pietzner

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die zij voor de Stichting verricht. Wel worden gemaakte reis- en verblijfkosten vergoedt die worden gemaakt in het kader van de werkzaamheden.

 

Doelstelling

Wij bevorderen menselijke en maatschappelijke bloei door wetenschap te integreren met contemplatieve praktijken en tradities.


Wetenschap is het dominante kader voor het onderzoeken van ons zijn op aarde. Het is een moderne bron van kennis die de kwaliteit van leven op aarde kan verbeteren. Veel wetenschappers zijn echter van mening dat wetenschap dat gebaseerd op empirisme, technologie en objectieve observatie en analyse niet genoeg inzichten biedt om bij te kunnen dragen aan het floreren van de mensheid. 


Mind & Life Nederland gelooft dat contemplatieve praktijken en introspectieve methodes instrumenten zijn die ons in staat stellen ons brein en de subjectieve ervaring van het leven beter te begrijpen. Wij noemen dit ‘contemplatieve wetenschap’.  

Dit type wetenschap heeft vastgesteld dat contemplatieve praktijken een meetbaar effect hebben op het menselijk brein, lichamelijke gezondheid en welbevinden. Het heeft ook bewezen dat contemplatieve praktijken positieve mentale eigenschappen cultiveert, zoals zorg en compassie voor anderen.

Door het schetsen van een helder en compleet beeld van de menselijk brein en door de potentie om positief bewustzijn te ontwikkelen, maakt contemplatieve wetenschap niet alleen de wetenschap meer humaan, maar zorgt het ook dat de uitkomsten van onderzoek bijdragen aan menselijk en maatschappelijk welbevinden.  

Stichting Mind & Life bevordert een interdisciplinaire dialoog tussen wetenschappers, contemplatieve geleerden, onderzoekers en stimuleren hen aan om samen de contemplatieve wetenschap te bevorderen. Wij delen onze bevindingen met professionals op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en organisaties en ontwikkelen oplossingen om de veranderingen in deze sectoren te implementeren.


Beleidsplan 2017-2020

Mind & Life Nederland heeft de volgende activiteiten gepland voor 2017-2020:

ESRI

De European Summer Research Institute (ESRI), in Chiemsee, Duitsland, brengt wetenschappers uit de gedragswetenschappen, neurowetenschappen, klinische wetenschappen en geesteswetenschappen samen met contemplatieve professionals en geleerden om samenwerking en dialoog te bewerkstelligen. Het lange termijn doel is om een nieuwe generatie interdisciplinaire geleerden te trainen in de impact die contemplatie heeft op het menselijk brein, gedrag, hersenfuncties en gezondheid.

Dialogen

Dialogen met H.H. de Dalai Lama en andere leiders op verschillende thema's. Wij zijn nieuwe dialogen voor 2018 en 2019 aan het voorbereiden.

Symposia

Het volgende symposium over contemplatieve wetenschap Symposium  is gepland in november 2017 in Barcelona. on Contemplative Science. Het symposium in Barcelona wordt mede gepresenteerd door een vooraanstaande universiteit uit Spanje en UNESCO Barcelona.

Communities

Het lanceren van gespecialiseerde communities voor het onderzoeken van de verschillende aspecten van de contemplatieve wetenschap, in onderwijs, gezondheidszorg, management en regelgeving. Wij willen deze communities lanceren in samenwerking met vooraanstaande academische instituten in Europa. Wij hebben bijvoorbeeld een community voor neuro-fenomenologi opgestart samen met het Max Planck Instituut in Duitsland en de Universiteit van Lyon. Er zijn gesprekken een community te lanceren met INSEAD in Frankrijk alsmede een community over onderwijs met verschillende partijen in Europa.  

Varela awards

De Varela awards is een jaarlijks award programma dat jonge wetenschappers ondersteunt in hun carrière in de contemplatieve wetenschap.  

 

 

Verslag activiteiten

Mind & Life Nederland is in 2016 opgericht in navolging van Mind & Life Europe. Om deze reden is er geen verslag van de Nederlandse activiteiten. U kunt de Engelstalige verslagen lezen onder reports op onze website.

 

Financieel overzicht

Het financiële overzicht van Mind & Life Nederland is nog niet beschikbaar omdat 2017 pas het eerste jaar is dat wij in Nederland werkzaam zijn. In de loop van 2018 zal het eerste financiële overzicht beschikbaar zijn.